02 Sensor Bung (Nut) 15mm long

02 Sensor Bung (Nut) 15mm long

  • BNG-01
  • $16.50
  • 15
  • O2 Sensor Bungs

Description

Length [mm]: 15;Suppliers Product Group: O2 Sensor Bungs